benvinguts a riolo arquitectura

Riolo Arquitectura és un Estudi professional d’Arquitectura i disseny en que l’Arquitectura és entesa des d’una perspectiva holística i global, tractant tots els aspectes de la professió des d’un punt de vista multidisciplinar. Apostem per una Arquitectura sensible amb l’entorn, amb els recursos, amb els materials, la qualitat de vida, la sostenibilitat i la reducció del consum d’energies.

L’Estudi està situat al Avinguda 306 nº3, Local 6 al centre de Castelldefels. La ubicació privilegiada, al costat de l’Ajuntament, l’Oficina Local d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i els professionals de la Notaria, ens permet trametre els expedients amb diligència i celeritat, i amb un estret contacte amb els tècnics de les administracions públiques. Les nostres tasques i projectes es realitzen principalment al Baix Llobregat, Barcelona i el Garraf, i també en l’àmbit de tot Catalunya. El nostre rigor, serietat i tracte personal ens caracteritzen. Més de 20 anys d’experiència ens avalen…

christian riolo arquitecte

Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, des de 2000. Funda Riolo Arquitectura al 2006 com a Estudi d’Arquitectura després d’una llarga formació en rehabilitació en l’època de l’obra nova. Havent treballat multidisciplinarment tots els aspecte de l’arquitectura -des del rigor de l’informe tècnic fins a la llibertat de l’obra nova, la gran rehabilitació i l’espai interior- la seva activitat engloba els camps de l’Arquitectura i el disseny interior, exterior i gràfic. Dialogant amb tot els interlocutors. Control.lant tècnica i econòmicament l’obra i l’execució. Coordinanrt equips de treball, innovant i creant…

equip

El nostre equip humà i col•laborador està format pels millors professionals de l’àmbit de l’Arquitectura, el disseny, les estructures i l’enginyeria.

Arquitectura: Christian Riolo, Natàlia López
Arquitectura tècnica: Pedro Carrera, Jordi Fonollosa , Pep Alsina
Disseny: Lidia Forradellas
Estructures: Francisco Rubio, Jordi Velasco, Jordi Llàcer
Enginyeria: Miquel Àngel Alemany, David Vigo

El nostre Estudi ha realitzat nombrosos projectes d’Arquitectura. Des d’edificis per l’Administració Pública fins a edificis de diversa envergadura en l’àmbit privat, com edificis plurifamiliars o unifamiliars.

obra nova

Una obra nova és una oportunitat on explotar la llibertat de la creació. On aconseguir una simbiosi equilibrada entre forma i funció. On imaginar tots els espais i detalls d’un edifici. En aquest apartat presentem projectes on podem veure els acabats i les intervencions realitzades pels nostres professionals.

rehabilitació

La rehabilitació és la transformació destinada a millorar l’edifici. A millorar-lo funcionalment. A millorar-lo espaialment. A millorar-lo estèticament. El nostre Estudi rehabilita edificis que necessiten d’una intervenció acurada per seguir oferint seguretat i poder brindar espais de qualitat a totes les persones que hi desenvolupen la seva activitat.

nous projectes

L’inici d’un projecte representa l’inici d’una nova manera de viure. De veure espais i detalls d’un entorn on poder desenvolupar l’activitat diària de manera còmoda, comfortable, i estètica. En aquest apartat presentem els nous projectes que estem realitzant al nostre Estudi.

disseny

El nostre Estudi ha realitzat diverses actuacions en el disseny, tant el disseny d’espais exteriors per l’Administració pública i privats, com el disseny d’interior de projectes d’obra nova i encàrrecs específics, com el disseny gràfic per l’Administració pública o particulars.

edifici

Un edifici engloba tota una sèrie d’aspectes; des del punt de vista tècnic, des del punt de vista de l’habitabilitat, des del punt de vista de l’eficiència energètica. El nostre Estudi desenvolupa a fons tots aquests aspectes de l’Arquitectura.

El nostre Estudi ha realitzat nombrosos expedients de reforma i administratius, com ara projectes de reforma interior, projectes de canvi d’ús, projectes d’activitats, projectes de col.locació d’ascensors en edificis, projectes de reforç estructural, Informes d’Idoneïtat Tècnica, tràmit d’ajuts i subvencions, projectes de divisió horitzontal, certificats per declaració d’obra nova, projectes de segregació d’habitatges i locals, projectes de reparcel.lació i segregació de parcel.les, instruments de planejament urbanístic, aixecaments topogràfics, aixecament de plànols, amidaments i pressupostos,etc… 

CONTACTE

CONTACTE