Arquitectura

Segons Le Corbusier “L’Arquitectura és el joc savi, correcte i magnífic dels volums sota la llum […]”

Anàlogament, el nostre Estudi tracta l’Arquitectura des d’un punt de vista holístic, on el tot és més gran que la suma de les parts. On aquesta visió integral de l’Arquitectura permet aconseguir espais per al benestar i l’harmonia de les persones, que estimulin els sentits, que estimulin el desenvolupament i creixement personal. Una Arquitectura sensible amb l’entorn, amb els recursos, amb els materials, la qualitat de vida, la sostenibilitat i la reducció del consum d’energies.

En aquest apartat presentem els projectes més recents on podem veure els acabats i les intervencions realitzades per els nostres professionals.

És per això que al realitzar totes les tasques de rehabilitació, cerquem convertir en espais pràctics aquells entorns que cal modificar per tal d’aconseguir un aprofitament màxim no només de l’espai, sinó també de les activitats que en ells es desenvolupen.

Aconseguir de nou que un edifici torni a destacar i que el pas del temps no sigui perceptible, perquè encara es conserva en bon estat o s’han realitzat els treballas de restauració adients.