Cedules d’habitabilitat 

Segons el Decret d’Habitabilitat, els habitatges han de disposar de la preceptiva Cèdula d’Habitabilitat, la qual és necessària per contractar els suministres (aigua, gas, electricitat), així com per arrendar i vendre l’immoble en qüestió. El nostre estudi ha tramitat centenars de Cèdules d’Habitabilitat.