Edifici

Els expedients administratius, que poden ser requerits pels ens governamentals, tant a nivell municipal com provincial, autonòmic o inclús estatal, són, en l’àmbit de l’arquitectura, documents que es requereixen amb certa assiduïtat per tal de desenvolupar les obres o reformes que es demanen.

Després d’una activitat de 20 anys en l’àmbit arquitectònic, realitzem tot tipus de tramitacions d’expedients referents a locals o habitatges, informes per a la certificació de situacions concretes relacionades amb l’estat arquitectònic d’un edifici, així com tot tipus de documentació amb valor legal per resoldre els procediments administratius que tècnicament siguin pertinents. No dubti a consultar-nos quina és la seva necessitat i nosaltres li assessorarem.

REFORMES / EXPEDIENTS

El nostre estudi ha realitzat nombrosos expedients administratius, tant relatius a locals (projectes de canvi d’ús, projectes d’activitats) com a documents amb valor jurídic (informes, dictàmens, valoracions…) , així com altres tipus de documents administratius (reparcel.lacions, agregacions, segregacions, aixecaments de plànols, cèdul.les d’habitabilitat, etc.).

INFORMES TÈCNICS / ITE

El desenvolupament o redacció d’informes és una de les vessants més àmplies que hem desenvolupat en els 15 anys que ens avalen. De fet hem elaborat més de 300 informes i dictàmens judicials.

L’elaboració d’aquest tipus de documentació ens permet analitzar i estudiar en profunditat cada element d’aquella edificació o espai, per garantir, ja sigui la seva seguretat, com la seva viabilitat per tal de desenvolupar el projecte.

CEDULES D'HABITABILITAT

A més dels informes o documents més habituals per poder desenvolupar la nostra activitat dins del marc legal vigent, realitzem tot tipus de documentació necessària per a la realització d’activitats vinculades amb el disseny i l’arquitectura com poden ser: plànols, certificats d’edificis, cèdules d’habitabilitat, etc. No dubti a consultarnos quin és l’element que necessita justificar o identificar legalment i nosaltres li assessorarem.