Casa Jurado
La rehabilitació és un pilar fonamental del nostre Estudi, havent realitzat nombroses obres de rehabilitació integral d'edificis, façanes, cobertes, forjats,...i tractant patologies com l'aluminosi.
Aquest projecte va consistir en la rehabilitació integral de tota la primera planta i la coberta d’un edifici plurifamiliar d’habitatges al carrer Agustina d’Aragó de Castelldefels. L’edifici tenia unes característiques anàlogues a les edificacions col.lindants, de construcció convencional.
Es va reformar l’interior de l’habitatge i es va rehabilitar la coberta, tot actuant sobre les biguetes existents, que presentaven aluminosi greu. Exteriorment es va aprofitar per tal de donar un aspecte actual i modern a l’edifici. La façana es va resoldre amb morter silici de color blanc i panells de gran format de Techlam Basic Black de La Levantina.
Arquitecte: Christian Riolo.           Constructor: Construcciones Garmafels