Tejada
La rehabilitació és un pilar fonamental del nostre Estudi, havent realitzat nombroses obres de rehabilitació integral d'edificis, façanes, cobertes, forjats,...i tractant patologies com l'aluminosi.
Aquest projecte de rehabilitació de la façana ha estat realitzat en un edifici emblemàtic de Castelldefels, l’antiga marisqueria Tejada (actual Olave Plaza) , a la plaça de l'Ajuntament del municipi.
El projecte ha estat un dels més difícils dels desenvolupats a l'Estudi. Els balcons de l'edifici patien una aluminosi greu que feia perillar la seva estabilitat en estar les biguetes trencades. Es van enderrocar els balcons i es van reconstruir de nou actuant de manera diferent a les dues façanes de l'edifici en funció de l'estat de les biguetes i la configuració de les mateixes. No es va incidir en fusteries o instal.lacions per raons de pressupost, però aprofitant l'actuació sí es va redissenyar la façana, acabada en morter silici de color blanc, tot col.locant uns tendals screen de punt recte.
Arquitecte: Christian Riolo    Constructor: GyH asociados, TendalsMiM