Penitents
El nostre Estudi ha realitzat nombrosos projectes d'Arquitectura en l’àmbit de l'Administració pública. Des de edificis d’ensenyament, fins a edificis sanitaris o socials.
Aquest projecte va consistir en l'ampliació del Casal d'Avis Penitents, realitzat per al Districte de Gràcia de l'Ajuntament de Barcelona. L'edifici va ampliar el casal existent amb un programa funcional de sala polivalent i informàtica, salvant el desnivell del terreny tot deixant una petita plaça d'ús públic com a coberta. La façana es va resoldre en formigó i vidre, amb un tractament solar mitjançant unes lamel.les d'acer de LLambí microperforades.
El projecte va haver d'esquivar línies de mitja tensió i gas i un col.lector en ús a 6m de fondària mitjançant la construcció d'un mur de pilots pont, connectant el nou edifici a l'antic tot tallant, eliminant i estintolant el mur de contenció de formigó existent.
Arquitectes: Christian Riolo,     Carlos Bermúdez. Constr:Constraula