Quan contractar un estudi d’arquitectura?

La creença habitual de la ciutadania es que la contractació d’un estudi d’arquitectura o d’un professional d’aquest àmbit implica un cost molt elevat. En canvi, des de Riolo Arquitectura, sabem que si des del principi del projecte no es compta amb la visió i experiència d’un professional, possibleme…

La creença habitual de la ciutadania es que la contractació d’un estudi d’arquitectura o d’un professional d’aquest àmbit implica un cost molt elevat. En canvi, des de Riolo Arquitectura, sabem que si des del principi del projecte no es compta amb la visió i experiència d’un professional, possiblement el projecte pateixi certes incidències com demores en l’entrega, increment de costos, no control de materials, entre d’altres.És per això que en molts casos el més adient és consultar a un professional de l’arquitectura per tal de poder establir un projecte adient a les necessitats de qui fa la comanda i sobre tot, amb un valor afegit: l’experiència i el saber fer d’un arquitecte. 
De fet, la contractació d’un estudi d’arquitectura ens permet comptar amb diferents especialistes o tècnics que necessita el projecte amb totes les garanties de professionalitat i seguretat, així com d’eficàcia per fer un treball ben fet i on tot està controlat, mesurat i pensat per tal d’aconseguir amortitzar esforços i despeses. Els avantatges de contractar un estudi d’arquitectura són:


– L’equip d’arquitectes estudia el projecte inicialment per tal d’establir les necessitats reals i ajustar el projecte oferint les millors solucions amb un pressupost equilibrat i en base a les necessitats i requeriments del client.
– El projecte s’ajusta al màxim possible al pressupost per tal d’evitar possibles incidències relacionades amb l’increment de la despesa en el projecte. 


– Gestió de documentació. Realitzar un projecte arquitectònic necessita de sol·licituds d’alguns permisos així com d’elaboració de certa documentació necessària legalment, és per això que recórrer a professionals especialitzats ens proporcionarà la certesa i seguretat de que tot es fa dins la legalitat. 


– És garantia de tranquil•litat. En cas de que puguin sorgir imprevistos, que no haurien de sorgir, els tècnics i arquitectes els minimitzarien al màxim per evitar que puguin tenir repercussió en el desenvolupament del projecte.


– Assessorament. Un arquitecte, coneixedor del sector pot donar pautes i as-sessorament als seus clients, per recomanar els millors materials i alterna-tives per tal d’aconseguir que tot el projecte es desenvolupi de la manera establerta prèviament. En definitiva, recórrer a professionals especialitzats en aquest àmbit, pot suposar, en molts casos, la reducció de costos o inclús la millora en un projecte inicial que, per desconeixement, no s’ha planificat de la millor manera possible, amb les alternatives i materials més adients per les necessitats reals i amb la millor previsió de despesa.Si estàs pensant en començar un projecte, no ho dubtis i fesnos arribar la teva consulta. A Riolo Arquitectes t’assessorarem per obtenir els millors resultats amb les teves idees. 

Informació d'interès

Benvinguts a una nova finestra digital

A Riolo Arquitectura volem arribar i mostrar els nostres projectes i treballs a totes aquelles persones que pugin estar interessades en aconseguir redefinir un espai o bé, necessitin la intervenció del personal tècnic i especialitzat necessari per aconseguir reconvertir o reutilitzar un edifici o espai.