Les Teulades
El nostre Estudi ha realitzat diverses actuacions en el disseny d'espais exteriors. Des de projectes per l'Administració pública (carrers, places, etc...) fins al disseny d'espais exteriors de diversa envergadura en l'àmbit privat.
Aquest projecte és un arranjament de les tanques d'un conjunt d'habitatges unifamiliars en filera denominat Les Teulades, a l'Avinguda 308 de Castelldefels.
El projecte havia de resoldre l'accés frontal dels vehicles a cada habitatge, alhora que havia de permetre l'accés peatonal amb unes mides de façana molt exigües. Es van agrupar els accesos peatonals cada dos habitatges, creant un espai comú d'accés. Això va permetre l'accés frontal dels cotxes mitjançant la incorporació d'unes portes d'accés correderes. A cadascun dels habitatges es va tractar personalitzadament la pavimentació de la zona d'aparcaments exteriors amb diferents combinacions d'acabats.
Arquitecte: Christian Riolo