Casa Bonet
El nostre Estudi ha realitzat diverses actuacions en el disseny d'espais interiors, tant dels projectes d'obra nova propis com d'encàrrecs específics de reforma interior.
Aquest projecte va consistir en la construcció d'un edifici bifamiliar d'habitatges al carrer Sant Isidre de Gavà. L'edifici té planta baixa i dues plantes pis organitzat en dos habitatges tipus dúplex capiculats. El primer d'ells ocupa la planta baixa de l'edifici i la planta primera en contacte amb façana principal. El segon ocupa la planta primera de l'edifici en contacte amb la façana posterior,i tota la planta segona, enretirada del pla de façana principal.
Els interiors s’han resolt en planta diàfana, amb correderes fins a fals sostre i predomini del blanc, i parquet de fusta de Merbeau tintat fosc. El doble espai s’ha treballat amb una escala calada de zanca metàl.lica  amb barana de planxa d’acer amb imprimació de pintura a l’òxid.
Arquitecte: Christian Riolo           Constructor: Ramón & Ramón Moreno