Casa Bonet

El nostre Estudi ha realitzat nombrosos projectes d'Arquitectura en l’àmbit privat de diversa envergadura, com ara edificis unifamiliars o bifamiliars. 

Aquest projecte va consistir en la construcció d'un edifici bifamiliar d'habitatges al carrer Sant Isidre de Gavà. L'edifici té planta baixa i dues plantes pis, organitzat en dos habitatges tipus dúplex capiculats. El primer d'ells ocupa la planta baixa de l'edifici i la planta primera en contacte amb la façana principal. El segon ocupa la planta primera de l'edifici en contacte amb la façana posterior,i tota la planta segona, enretirada del pla de façana principal.

La façana principal havia de preservar la normativa de casc antic i es va resoldre amb morter silici de color blanc i pedra de Sant Vicenç. La posterior mitjançant façana ventil.lada Timbertech rera un marc blanc de morter silici de color blanc, i sobre un sòcol de pedra de Sant Vicenç apomatzada.

Arquitecte: Christian Riolo.           Constructor: Ramón & Ramón Moreno